Anna metsällesi uusi mahdollisuus

Arvometsän kirjakauppa

Tee tilaus osoitteeseen info(at)arvometsa.fi

Ilmoita tilauksessa nimesi, kappalemäärä, puhelinnumero saapumisilmoitusta varten ja toimitusosoite. Ilmoita myös laskutusosoite, mikäli se ei ole sama kuin toimitusosoite. Toimitamme laskun kirjan mukana.

Hinnat: 35 €/kirja sis. toimituskulut.


Uutta tietoa metsän jatkuvasta kasvatuksesta

Jatkuvassa kasvatuksessa metsäammattilainen ja metsäluonto pyrkivät toimimaan samansuuntaisesti. Metsäammattilainen pyrkii toimillaan useamman puulajin eri-ikäiseen metsikköön, jota metsäluonto tukee. Sen sijaan, että pyrittäisiin tasaikäistämään ja yhtenäistämään metsäluontoa sen luonnollista dynamiikkaa vastaan, pyritään toimimaan sen periaatteiden mukaisesti.

Kirjassa metsäsuunnittelun professori Timo Pukkala, metsähoidon professori (emer.) Erkki Lähde ja tohtori Olavi Laiho tarkastelevat tätä yhteistyön vaihtoehtoa uusimman tutkimustiedon valossa. Metsän jatkuvassa kasvatuksessa ei tehdä avohakkuita. Metsät säilyvät metsinä, ovat nykyisiä monikäyttöisempiä ja monimuotoisimpia. Kirjassa esitetään myös, miten metsän jatkuva kasvatus on taloudellisesti kannattavampaa kuin avohakkuuseen ja viljelyyn perustuva tasaikäismetsätalous.


Alikasvoksesta ylispuuksi

Erkki Lähteen juhlakirja. Erkki Lähde tunnetaan jatkuvapeitteisen metsätalouden eli jatkuvan kasvatuksen puolestapuhujana ja tutkijana. Työsarka on ollut kivinen, mutta valoa alkaa onneksi vähitellen olla näkyvissä. Tutkimustulokset jatkuvan ksavatuksen toimivuudesta ja hyvästä kannattavuudesta ovat niin vakuuttavia, että menetelmää ei enää voi kategorisoida huonoksi tai Suomen metsiin sopimattomiksi. Tutkimukset ovat osoittaneet, että useimpien ekosysteemipalveluiden tuottamisessa jatkuva kasvatus peittoaa avohakkuuseen ja puiden istuttamineen perustuvan metsätalouden.

Tämä kirja sisältää metsän jatkuvasta kasvatuksesta kertovia artikkeleita. artikkeleilla kerrotaan mm. uusista jokametsän hakkuuohjeista, jatkuvan kasvatuksen hakkuiden vaikutuksesta metsänluontoon ja riistaan ja harsintajulkilausuman syntyvaiheista. useimmat kirjoittajat ovat tehneet tutkimusta yhdessä Erkki Lähteen kanssa.


Jatkuvaa kasvatusta jokametsään

Olavi Laihon juhlakirja. Kiinnostus jatkuvan kasvatuksen hakkuutapoja kohtaan on lisääntynyt. Avainasia on luontaisen alikasvoksen hyödyntäminen. Uudet tutkimukset, joita tässä kirjassa laajasti esitellään, osoittavat jatkuvan kasvatuksen olevan tasaikäismetsätaloutta eli jaksollista kasvatusta kannattavampaa ja edullisempaa metsien monimuotoisuuden ja monikäytön kannalta.

Tärkeätä olisi toimiminen metsäluonnon kanssa sopusoinnussa eikä pyrkiö sen muuttamiseen ja hävittämiseen. Muualla saadut tulokset ovat samansuuntaisia suomalaisten tulosten kanssa.


Metsän jatkuva kasvatus

  • Ota yhteyttä!

    Arvometsä keskus:  0207 860 600    
    info@arvometsa.fi
    Albertinkatu 17, 00120 Helsinki