Missio ja Visio

Arvometsän liiketoiminta-ajatus on kiteytetty yrityksen missiossa ja visiossa

Missio

Parannamme metsän omistamisen kannattavuutta ja pidämme huolta metsäluonnon monimuotoisuuden säilymisestä. Edistämme metsien monitavoitteellista käyttöä kaupallistamalla ekologisia arvoja ja ilmastollisia hyötyjä.

Visio

Arvometsän Visio on olla johtava suomalainen hiilensidontapalveluita tarjoava metsäpalveluyritys.

Käytössämme on markkinoiden laadukkaimmat ja läpinäkyvimmät laskenta- sekä hiilensidontapalvelut. Teemme tilauksesta metsien vastuullisuusselvityksiä ja paketoimme metsänomistajan myytävän hiilen tuotteeksi, joka voidaan myydä eteenpäin luotettavasti ja läpinäkyvästi.

Lisäksi tarjoamme metsänomistajalle kaikki metsähoitoon ja hakkuisiin liittyvät palvelut laadukkaasti avaimet käteen periaatteella.

Arvometsän toimitusjohtaja, Aleksi Vihonen