Blogi

OpenOnko katkonta kriittinen kysymys?

Onko katkonta kriittinen kysymys?

Yleisradion A-Studiossa vaihdettiin 12.6.2023 mielipiteitä hakattujen runkojen katkonnan vaikutuksesta metsänomistajan saamaan kantorahatuloon (https://areena.yle.fi/1-63937734). Puun myyjien pelko on, että katkonta aiheuttaa suuria taloudellisia menetyksiä metsänomistajalle, kun tukkimittaista puuta katkotaan kuitupuuksi. Katkonnan vaikutus metsänomistajan saamaan kantorahatuloon ei varsinaisesti ole mielipidekysymys, koska vaikutus...

Lue lisää

OpenMetsätalouden vesistökuormitus voidaan laskea

Metsätalouden vesistökuormitus voidaan laskea

Voimaperäinen metsätalous saattaa aiheuttaa haittaa virkistyskäytölle, monimuotoisuudelle, hiilensidonnalle ja vesistöille. Näistä haitoista ei ole tarvinnut maksaa korvauksia, eikä niitä ole tarvinnut lukea metsätalouden kustannuksiksi. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua, jolloin metsätalouden...

OpenArvometsä on valittu Mäntsälän kunnan metsäpalveluiden tuottajaksi

Arvometsä on valittu Mäntsälän kunnan metsäpalveluiden tuottajaksi

Mäntsälän kunta on valinnut Arvometsän kunnan metsäpalveluiden tuottajaksi. Kilpailutuksessa tarjoajilta vaadittiin osaamista jatkuvan kasvatuksen hakkuista ja suunnittelusta. Mäntsälän tavoitteena on turvata talous- ja puistometsien laadukas metsänhoito, hakkuumahdollisuuksien täysimääräinen ja suunnitelmallinen...

OpenNeljäs jatkuvan kasvatuksen hakkuuni

Neljäs jatkuvan kasvatuksen hakkuuni

Neljäs jatkuvan kasvatuksen leimikkoni hakattiin syksyllä 2021 Joensuun Tuupovaarassa. Hakkuun organisoi Metsä-Karelia Oy, hakkuukoneen puikoissa oli Tero Kuivalainen ja ajokonetta kuljetti Harri Ihanus. Tärkein hakkuuohje minun puoleltani oli kartta, josta...

OpenArvometsän vastuullisuuslaskelma

Arvometsän vastuullisuuslaskelma

Kestävä kehitys, kokonaiskestävyys, vastuullisuus ja eettisyys ovat nyt sijoittamisen megatrendejä. Sijoittajat etsivät yhä hanakammin vastuullisia sijoituskohteita, ja sijoituskohteita tarjoavat tahot korostavat toimintansa vastuullisuutta ja eettisyyttä. Vastuullisuuspuheissa toistuvat sanat ilmasto, hiilensidonta,...

OpenKolmas jatkuvan kasvatuksen hakkuuni

Kolmas jatkuvan kasvatuksen hakkuuni

Kolmas jatkuvan kasvatuksen leimikkoni hakattiin Joensuun Uimaharjussa kesällä 2020. Puut osti Stora Enso ja hakkuusta vastasi Joen Metsä Oy. Tärkeimmät puutavaralajit olivat mäntypylväs, mäntytukki ja mäntykuitu. Pylväät olivat 8–12-metrisiä, ja...

OpenToinen jatkuvan kasvatuksen hakkuuni

Toinen jatkuvan kasvatuksen hakkuuni

Myytti 1: Jatkuvassa kasvatuksessa puun korjuu on olennaisesti kalliimpaa kuin tasaikäismetsätaloudessa Myytti 2: Jatkuvassa kasvatuksessa puusta saatava hinta on olennaisesti pienempi kuin tasaikäismetsätaloudessa Myytti 3: Suurten puiden hakkuu tuhoaa alikasvoksen,...

OpenEnsimmäinen jatkuvan kasvatuksen hakkuuni

Ensimmäinen jatkuvan kasvatuksen hakkuuni

Kun jatkuva kasvatus tuli luvalliseksi vuoden 2014 lakiuudistuksessa, minäkin innostuin metsien hankkimisesta. Laiskalle sopii nimittäin oikein hyvin sellainen metsätalous, jossa kaikki avohakkuun jälkeinen vaiva jää pois. Ensimmäinen jatkuvan kasvatuksen hakkuuni...

OpenMetsät ja ilmastonmuutos

Metsät ja ilmastonmuutos

Metsä on hiilinielu, kun se poistaa hiiltä ilmakehästä. Metsä on hiilen lähde, jos hiiltä vapautuu enemmän kuin sitoutuu. Hiilen nieleminen tapahtuu yhteyttämisprosessissa, jossa ilmakehän hiilidioksidista ja metsämaan vedestä valmistetaan erilaisia...