Blogi

OpenNeljäs jatkuvan kasvatuksen hakkuuni

Neljäs jatkuvan kasvatuksen hakkuuni

Neljäs jatkuvan kasvatuksen leimikkoni hakattiin syksyllä 2021 Joensuun Tuupovaarassa. Hakkuun organisoi Metsä-Karelia Oy, hakkuukoneen puikoissa oli Tero Kuivalainen ja ajokonetta kuljetti Harri Ihanus. Tärkein hakkuuohje minun puoleltani oli kartta, josta näkyi, mitä hakkuutapaa missäkin metsikössä käytetään. Hakkuutavat olivat: istutuskoivikon alaharvennus,...

Lue lisää

OpenArvometsän vastuullisuuslaskelma

Arvometsän vastuullisuuslaskelma

Kestävä kehitys, kokonaiskestävyys, vastuullisuus ja eettisyys ovat nyt sijoittamisen megatrendejä. Sijoittajat etsivät yhä hanakammin vastuullisia sijoituskohteita, ja sijoituskohteita tarjoavat tahot korostavat toimintansa vastuullisuutta ja eettisyyttä. Vastuullisuuspuheissa toistuvat sanat ilmasto, hiilensidonta,...

OpenKolmas jatkuvan kasvatuksen hakkuuni

Kolmas jatkuvan kasvatuksen hakkuuni

Kolmas jatkuvan kasvatuksen leimikkoni hakattiin Joensuun Uimaharjussa kesällä 2020. Puut osti Stora Enso ja hakkuusta vastasi Joen Metsä Oy. Tärkeimmät puutavaralajit olivat mäntypylväs, mäntytukki ja mäntykuitu. Pylväät olivat 8–12-metrisiä, ja...

OpenToinen jatkuvan kasvatuksen hakkuuni

Toinen jatkuvan kasvatuksen hakkuuni

Myytti 1: Jatkuvassa kasvatuksessa puun korjuu on olennaisesti kalliimpaa kuin tasaikäismetsätaloudessa Myytti 2: Jatkuvassa kasvatuksessa puusta saatava hinta on olennaisesti pienempi kuin tasaikäismetsätaloudessa Myytti 3: Suurten puiden hakkuu tuhoaa alikasvoksen,...

OpenEnsimmäinen jatkuvan kasvatuksen hakkuuni

Ensimmäinen jatkuvan kasvatuksen hakkuuni

Kun jatkuva kasvatus tuli luvalliseksi vuoden 2014 lakiuudistuksessa, minäkin innostuin metsien hankkimisesta. Laiskalle sopii nimittäin oikein hyvin sellainen metsätalous, jossa kaikki avohakkuun jälkeinen vaiva jää pois. Ensimmäinen jatkuvan kasvatuksen hakkuuni...

OpenMetsät ja ilmastonmuutos

Metsät ja ilmastonmuutos

Metsä on hiilinielu, kun se poistaa hiiltä ilmakehästä. Metsä on hiilen lähde, jos hiiltä vapautuu enemmän kuin sitoutuu. Hiilen nieleminen tapahtuu yhteyttämisprosessissa, jossa ilmakehän hiilidioksidista ja metsämaan vedestä valmistetaan erilaisia...

OpenMetsänjalostus – hyöty vai haitta?

Metsänjalostus – hyöty vai haitta?

Yksi tapa vastustaa jatkuvaa kasvatusta on muistuttaa, että jatkuvassa kasvatuksessa ns. jalostushyöty (puiden perimän jalostus) jää saamatta. Jalostushyödyn kerrotaan olevan 10–20 %. Tässä ei vielä ole mitään kovin väärää. Vääryys...

OpenHakkuut ja hiilinielut – ajattelua ja toiveajattelua

Hakkuut ja hiilinielut – ajattelua ja toiveajattelua

Mielipiteet hakkuiden ilmastovaikutuksista vaihtelevat todella paljon. Joidenkin mielestä metsien hakkuut ovat keino hillitä ilmaston muutosta, koska puuta käyttämällä voidaan vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Suuri osa tutkijoista on kuitenkin asiasta toista...

OpenPaljonko voi hakata?

Paljonko voi hakata?

Suomen metsien hakkuumäärästä käydään näinä aikoina vilkasta keskustelua. Arviot kestävästä tai sopivasta hakkuumäärästä vaihtelevat, samoin seikat, joilla tiettyä, useimmiten nykyistä suurempaa hakkuumäärää perustellaan. Yleisin perustelu hakkuiden lisäämiselle on se, että...

OpenSuomen metsissä on vähän puuta

Suomen metsissä on vähän puuta

Suomalaista metsäkeskustelua käydään paljon mielikuvilla, jotka antavat asioista harhaanjohtavan kuvan. Varsin usein esimerkiksi viestitetään, että ”Suomen metsissä on puuta enemmän kuin koskaan”, ja tällä perusteella ehdotetaan, että hakkuita tulisi lisätä....