Blogi

OpenArvometsä on valittu mukaan 30 eurooppalaisen edellekävijän listalle

Arvometsä on valittu mukaan 30 eurooppalaisen edellekävijän listalle

Yritykset voivat luoda uutta liiketoimintaa kiertotalousratkaisuilla ja torjua samalla luontokatoa. Tämä selviää 30 eurooppalaisen edelläkävijäyrityksen listauksesta, joka julkaistiin Maailman kiertotalousfoorumissa WCEF2024:ssä Brysselissä. Tulevaisuustalo Sitra esitteli myös uraauurtavan käsikirjan, joka opastaa yrityksiä luontoa vahvistavan kiertotalousliiketoiminnan kehittämisessä. ”Yritykset alkavat pikkuhiljaa tunnistaa, millaisia...

Lue lisää

OpenYmpäristötukihakemusten valmistelu siirtyy Metsäpalveluyrityksille

Ympäristötukihakemusten valmistelu siirtyy Metsäpalveluyrityksille

Metsäkeskus uutisoi helmikuussa 2024 luopuvansa tänä vuonna ympäristötuki työstä ja metsänomistajien henkilökohtaisesta neuvonnasta. Tämä tarkoittaa sitä, että Metsäkeskus ei enää valmistele ympäristötukihakemuksia metsänomistajille, vaan toimii ainoastaan tukien myöntäjänä. Tämän päätöksen...

OpenPaljonko metsässä pitää olla puuta?

Paljonko metsässä pitää olla puuta?

Viime aikoina on luettu uutisia, että metsiä on avohakattu liian nuorina tai harvennettu liian harvaksi. Tämän on arveltu olevan yksi syy sille, että Suomen metsien kasvu on kääntynyt laskuun. Historiallista...

OpenOnko katkonta kriittinen kysymys?

Onko katkonta kriittinen kysymys?

Yleisradion A-Studiossa vaihdettiin 12.6.2023 mielipiteitä hakattujen runkojen katkonnan vaikutuksesta metsänomistajan saamaan kantorahatuloon (https://areena.yle.fi/1-63937734). Puun myyjien pelko on, että katkonta aiheuttaa suuria taloudellisia menetyksiä metsänomistajalle, kun tukkimittaista puuta katkotaan kuitupuuksi. Katkonnan...

OpenMetsätalouden vesistökuormitus voidaan laskea

Metsätalouden vesistökuormitus voidaan laskea

Voimaperäinen metsätalous saattaa aiheuttaa haittaa virkistyskäytölle, monimuotoisuudelle, hiilensidonnalle ja vesistöille. Näistä haitoista ei ole tarvinnut maksaa korvauksia, eikä niitä ole tarvinnut lukea metsätalouden kustannuksiksi. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua, jolloin metsätalouden...

OpenArvometsä on valittu Mäntsälän kunnan metsäpalveluiden tuottajaksi

Arvometsä on valittu Mäntsälän kunnan metsäpalveluiden tuottajaksi

Mäntsälän kunta on valinnut Arvometsän kunnan metsäpalveluiden tuottajaksi. Kilpailutuksessa tarjoajilta vaadittiin osaamista jatkuvan kasvatuksen hakkuista ja suunnittelusta. Mäntsälän tavoitteena on turvata talous- ja puistometsien laadukas metsänhoito, hakkuumahdollisuuksien täysimääräinen ja suunnitelmallinen...

OpenNeljäs jatkuvan kasvatuksen hakkuuni

Neljäs jatkuvan kasvatuksen hakkuuni

Neljäs jatkuvan kasvatuksen leimikkoni hakattiin syksyllä 2021 Joensuun Tuupovaarassa. Hakkuun organisoi Metsä-Karelia Oy, hakkuukoneen puikoissa oli Tero Kuivalainen ja ajokonetta kuljetti Harri Ihanus. Tärkein hakkuuohje minun puoleltani oli kartta, josta...

OpenArvometsän vastuullisuuslaskelma

Arvometsän vastuullisuuslaskelma

Kestävä kehitys, kokonaiskestävyys, vastuullisuus ja eettisyys ovat nyt sijoittamisen megatrendejä. Sijoittajat etsivät yhä hanakammin vastuullisia sijoituskohteita, ja sijoituskohteita tarjoavat tahot korostavat toimintansa vastuullisuutta ja eettisyyttä. Vastuullisuuspuheissa toistuvat sanat ilmasto, hiilensidonta,...

OpenKolmas jatkuvan kasvatuksen hakkuuni

Kolmas jatkuvan kasvatuksen hakkuuni

Kolmas jatkuvan kasvatuksen leimikkoni hakattiin Joensuun Uimaharjussa kesällä 2020. Puut osti Stora Enso ja hakkuusta vastasi Joen Metsä Oy. Tärkeimmät puutavaralajit olivat mäntypylväs, mäntytukki ja mäntykuitu. Pylväät olivat 8–12-metrisiä, ja...