Blogi

OpenHakkuun vaikutus metsän hiilensidontaan

Hakkuun vaikutus metsän hiilensidontaan

Metsien hiilensidonta ja siihen vaikuttavat tekijät näyttävät olevan niin vaikeita asioita ymmärtää (oikein), että hiilitaseen muodostumisen perinpohjainen selostaminen on paikallaan.  Selostuksesta selviää, että avohakkuu lisää aina metsätalouden hiilipäästöjä vähintään 20...

OpenMiten hyvää metsänhoitoa mitataan

Miten hyvää metsänhoitoa mitataan

Kollegani Peter Lohmander neuvoi taannoin ruotsalaisessa sanomalehdessä, kuinka metsänhoidon hyvyyttä pitää mitata: metsätalous on hyvää, jos se on kannattavaa ja lisää metsän tuottamia ekosysteemipalveluja (Västerbottens-Kuriren 8.1.2015). Kirjoitus oli reaktio ruotsalaisten...

OpenOnko Suomen metsätalous kestävää

Onko Suomen metsätalous kestävää

Onko Suomen ekosysteemipalvelut turvattu? Viime aikoina on käyty keskustelua siitä, miten käy metsien ekosysteemipalveluille, jos hakkuumääriä lisätään. Joidenkin asiantuntijoiden mielestä jo nykyiset hakkuut ovat enemmän kuin ekologisesti kestävä metsien käyttö...

OpenJatkuva kasvatus vähentää tuulituhoja

Jatkuva kasvatus vähentää tuulituhoja

Jatkuva kasvatus vähentää tuulituhoja Tuulituhojen merkitys metsänhoidossa kasvaa. Ilmaston muutos näyttäisi lisäävän sään ääri-ilmiöitä, mm. myrskyjä, vaikka varmuutta tuulisuuden lisääntymisestä ei olekaan. Melko varmaa sen sijaan on, että routajakso lyhenee,...

OpenMetsäkeskus tiedottaa

Metsäkeskus tiedottaa

Tiedottamista Sen jälkeen kun ostin pari metsäpalstaa, vaimolle rupesi tulemaan Metsään-niminen lehti. Olen huomannut siinä mielenkiintoisia otsikoita. Viimeisessä numerossa mainostettiin, että suomalainen metsänhoito on monimuotoisuuden suojelussa maailman parasta! Uutinen yllätti,...

OpenKuinka saan metsäni nielemään hiiltä

Kuinka saan metsäni nielemään hiiltä

Kuinka saan metsäni nielemään hiiltä Sixten Korkman kirjoitti Hesarin blogissaan 17.9.2015, että suurin ongelmamme ei suinkaan ole talouden kilpailukyky tai valtion budjettialijäämä eikä edes nopeasti kasvanut pakolaisvirta. Suurin ongelmamme on...

OpenSuomen metsäyhdistyksen selvitys

Suomen metsäyhdistyksen selvitys

Suomen Metsäyhdistyksen selvitys – lisääntyikö tietoisuus vai epätietoisuus? Jätin vaimon katsomaan romanttista komediaa ja rupesin silmäilemään Suomen Metsäyhdistyksen tiedotetta metsänkasvatusmenetelmien kannattavuusselvityksestä (http://www.smy.fi/artikkeli/jatkuvaa-vai-jaksollista). Jos olisin epäkohtelias, sanoisin, että tiedotteen lukeminen oli...

OpenKannattavan metsätalouden lyhyt oppimäärä

Kannattavan metsätalouden lyhyt oppimäärä

Kuinka tiheässä kasvatan? Jotta metsikköä kannattaa kasvattaa edelleen sellaisenaan, sen on tuotettava vähintään yhtä paljon kuin sama pääoma tuottaisi vaihtoehtoisessa sijoituskohteessa. Pääoman tuottoa vaihtoehtoisessa kohteessa kutsutaan vaihtoehtoiskustannukseksi. Metsikön arvokasvun on...

OpenMilloin kuusenistutus kannattaa?

Milloin kuusenistutus kannattaa?

Istutanko vaiko enkö istuta? Viljelymetsätalouden kannattavuus lasketaan diskonttaamalla kaikki kiertoajan tulot ja menot kiertoajan alkuun ja laskemalla näin saadut nykyarvot yhteen. Jos nykyarvo on positiivinen vaikkapa neljän prosentin korkokannalla, viljelyn...