Metsänhoitofilosofia

Metsänomistajan tavoitteiden mukaista metsänhoitoa

Mikä sinulle on tärkeää metsänomistajana? Arvostatko rahallista tuottoa, metsän luonto-, maisema- ja virkistysarvoja sekä monimuotoisuutta, tai onko metsän suojelu sinulle tärkeää?

Metsänomistajan arvot ja tavoitteet ovat lähtökohtiamme metsänhoitoa suunniteltaessa.

Metsän hoitotoimenpiteet riippuvat metsän nykytilasta. Metsäasiantuntijamme tekee kartoituksen ja laatii metsänomistajan tavoitteet ja metsänhoitosuositukset huomioivan suunnitelman, joka ohjaa metsän hoitoa tulevina vuosina.

Pyrkimyksenämme on parantaa metsänomistamisen kannattavuutta hakemalla jokaiselle metsäpalstalle kannattavin käsittelytapa. Jatkuva kasvatus sopii useimmille metsille, mutta tarvittaessa metsän kasvupaikasta ja rakenteesta riippuen yhdistelemme myös muita metsänkasvatusmalleja.

Jos metsän suojelu on sinulle tärkeä arvo, selvitämme, soveltuuko osa metsästäsi vapaaehtoiseen suojeluohjelmaan, esimerkiksi METSO tai ympäristötuki -ohjelmiin, joista metsänomistaja saa rahallisen korvauksen.

Arvometsän toiminnan tavoitteet ja juuret ovat jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa. Tiedämme, että hyvällä suunnittelulla on mahdollista saavuttaa taloudellisesti erinomaisia tuloksia ilman, että maisema- tai metsän virkistysarvot kärsivät.

Filosofia_monimuotoisuus_500px.png
Filosofia_tuotto_500px.png
Filosofia_ilmasto_500px.png

Miksi jatkuva kasvatus?

Jatkuva kasvatus on tapa hoitaa metsää siten, että metsä säilyy jatkuvasti puustoisena. Menetelmä voidaan ottaa käyttöön monenlaisille ja -ikäisille metsille, kunhan toimenpiteet osataan suunnitella oikein.

Jatkuva kasvatus perustuu yläharvennukseen. Se tarkoittaa, että 15 – 25 vuoden välein metsästä kaadetaan taloudellisesti arvokkaimpia tukkikoon puita. Pienemmät puut jätetään metsään kasvamaan, ja ne saavat tilaa ja valoa kasvaa ja vankistua. Tutkimusten mukaan yläharvennus on metsänomistajalle taloudellisesti kannattavin harvennustapa ja se tuottaa enemmän arvokasta tukkipuuta.

Suurin metsänomistajan kannattavuuteen vaikuttava tekijä on metsän uudistamiskustannukset. Jatkuvassa kasvatuksessa hyödynnetään metsän luontaista uudistumista. Kun metsä uusiutuu luontaisesti, metsänomistaja säästää uudistamiskustannukset, kuten maan muokkauksen ja taimien istutuksen. Myös muut metsänhoidon kustannukset, kuten varhaisperkauksen ja taimikon hoidon kustannukset pienenevät, kun taimikoita perustetaan vähemmän.

Jatkuvassa kasvatuksessa metsä säilyy metsänä

Meille Arvometsässä arvokasta on myös metsän monimuotoisuus. Jatkuvapeitteinen metsä säilyy elinvoimaisena ekosysteeminä, jossa pieneliöt ja pienriistakannat viihtyvät, sekä sienistä ja marjoista saadaan satoa. 

Jatkuvan kasvatuksen metsä myös näyttää metsältä. Metsäinen maisema on monelle metsänomistajalle tärkeä, sillä metsä on tutkitusti ihmiselle terveyden ja hyvinvoinnin lähde.  

Pidämme tärkeänä, että metsä säilyy tulevillekin sukupolville monimuotoisena ja virkistävänä – tuotoista kuitenkaan tinkimättä. Tutustu tarkemmin jatkuvaan kasvatukseen Silva ry:n sivuilla osoitteessa www.jatkuvakasvatus.fi. Silva ry on jatkuvan kasvatuksen yhdistys, jonka on tarkoituksena edistää jatkuvan kasvatuksen käyttöä metsien käsittelyssä.