CarbonForest -ohjelma

CarbonForest ‐ohjelma on metsänomistajille räätälöity kokonaisuus, jossa metsänomistaja saa tuloa metsän hiilivaraston pitkäaikaisesta kasvattamisesta. Samalla tuet metsäluonnon monimuotoisuuden ylläpitämistä.

Yksi tehokkaimmista tavoista ilmaston muutoksen hillitsemiseksi on pienentää hiilen ja hiilidioksidin määrää ilmakehässä ja pitää sitä varastoituna pitkäaikaisissa kasvavissa varastoissa.

CarbonForest -ohjelma on luotu voimistamaan ilmaston lämpenemistä hillitseviä hiilinieluja Suomen metsissä tekemällä siitä metsänomistajalle kannattavaa. Metsä sitoo tehokkaasti hiiltä itseensä ja varastoi sen pitkäksi ajaksi. CarbonForest -ohjelmaan liittyminen tapahtuu 20 vuoden sopimuksen kautta ja maksujen saaminen edellyttää ohjelmassa pysymistä koko sopimuksen keston ajan. CarbonForest -ohjelman avulla Metsänomistajien on kannattavaa vahvistaa ja ylläpitää metsän tehokkaita hiilinieluja ja hiilivarastoja Suomessa.

Carbon_Forest-2.png

Metsien hiilivarastojen kasvattamisella on myös muita positiivisia vaikutuksia. Suurella puuston määrällä hehtaaria kohden on positiivisia vaikutuksia myös metsäekosysteemiin, monimuotoisuuteen, metsien virkistyskäyttöön ja puuntuotantoon.

CarbonForest -ohjelman avulla Suomeen luodaan hiilivarastoja pitkäksi ajaksi, jolloin niillä on suurin merkitys ilmaston muutoksen hillitsemiseksi. Samaan aikaan metsä toimii edelleen tehokkaana hiilinieluna. Mitä enemmän hiiltä saamme sidottua metsiin, sitä vähemmän joudumme poistamaan hiiltä ilmakehästä muilla tavoilla, ja sitä todennäköisemmin voimme saavuttaa yhteisesti sovittuja ilmastotavoitteita.

Ohjelmaan pääsee mukaan hakemalla ja olemalla meihin yhteydessä. Haemme tällä hetkellä puustoisia metsiä, joiden keskitilavuus on yli 200m3/ha ja yhtenäinen ala noin 3-5hehtaaria. Ohjelma on suunniteltu vain kivennäismaametsille, eikä se sovellu turvemaametsille. Turvemaametsien lisäisen hiilensidonnan laskentaan liittyy enemmän epävarmuuksia, jonka vuoksi sen mallintaminen ei ole mahdollista.