Puukauppa

Suunnittelemme ja toteutamme hakkuut metsänomistajan toiveiden sekä metsän ominaisuuksien mukaan. Teemme metsänomistajan kanssa toimeksiantosopimuksen ja valtakirjan hakkuiden toteutuksesta ja valvonnasta.

Arvometsä hoitaa puukaupat puolestasi valtakirjalla. Suunnittelemme ja toteutamme hakkuut metsänomistajan toiveiden sekä metsän ominaisuuksien mukaan. Jokaiselle metsikkökuviolle arvioidaan sopivin hakkuutapa ja poistuma.

Puukauppa-2.png

Arvometsän hakkuupalvelu sisältää:

  • Leimikon suunnittelun
  • Leimikon kilpailutuksen
  • Ostotarjousten läpikäymisen metsänomistajan kanssa
  • Metsänkäyttöilmoitukset
  • Hakkuun ohjeistuksen maastossa
  • Puustotietojen päivityksen hakkuun jälkeen