Metsätilan arvon määritys

Metsätilan arvonmääritystä tarvitaan metsätilan ostamisen, myymisen ja muun arvottamisen yhteydessä. Arvon­määrityksessä käytämme tuotto­arvomenetelmää, joka on edistyksellisin metsän arvonmääritys­menetelmä.

Arvon_maaritys-2.png

Arvonmäärityksessä käytämme tuottoarvomenetelmää, joka on edistyksellisin metsän arvonmääritysmenetelmä. Metsän nykyarvo muodostetaan laskemalla yhteen suunnittelukauden nettotulojen nykyarvot. Suunnittelukauden lopussa olevan puuston myöhemmin tuottamat tulot lasketaan mallien avulla. Simuloitujen toimenpiteiden ja loppupuuston yhteenlaskettu arvo on paras mahdollinen arvio metsän arvosta.