Vastuullisuuslaskenta

Arvometsän vastuullisuuslaskenta kuvaa yksityiskohtaisesti metsänkäytön vaikutuksia metsien monikäyttöön, monimuotoisuuteen ja hiilensidontaan. Laskenta tehdään aina kuviokohtaisesti ja raportti rakennetaan tila- tai portfoliotasolla.

Metsän monikäyttöä seurataan kuvaamalla metsänkäytön vaikutuksia maisemaan ja marjasatoihin. Monimuotoisuutta kuvataan puulajivaihtelulla, lahopuun määrällä, lehtipuun määrällä ja järeän puun määrällä.

Hiilensidonnan laskennassa seurataan hiilen muutoksia kolmessa varastossa: elävä puusto, metsämaa (kuollut orgaaninen aines) ja puusta valmistetut tuotteet. Kaikki varastot alustetaan laskennan alussa jokaiselle kuviolle erikseen.

ei-tekstia_ilmasto_500px.png

Puuston hiilivaraston alustus perustuu biomassamalleihin. Puuston hiilivaraston muutokset johtuvat puiden kasvusta, uusien puiden syntymisestä tai viljelystä, puiden kuolemisesta ja hakkuista. Metsämaan hiilivarastoon tulee hiiltä hakkuutähteistä, kuolleista puista ja karikkeista. Hiiltä poistuu, kun orgaaninen aines hajoaa. Puutavaralajit jaetaan lopputuotteiksi, ja kullakin lopputuoteryhmällä on sille ominainen elinkaari, valmistuksen hiilipäästö ja korvausvaikutus.

Tuloksia verrataan alueellisiin vertailutasoihin, jotka on määritetty avoimen metsävaratiedon perusteella koko Suomen alueelle.

Jätä meille yhteydenottopyyntö niin olemme teihin vastuullisuuslaskennan suhteen yhteydessä.