Anna metsällesi uusi mahdollisuus

Hiililaskenta

Arvometsän hiililaskenta on kattava ja analyyttinen tapa arvioida muutoksia metsän hiilessa ja hiilivarastossa. Laskenta tehdään aina kuviokohtaisesti ja raportti rakennetaan tila- tai portfoliotasolla.

Hiilen laskennassa seurataan hiilen muutoksia kolmessa varastossa: elävä puusto, metsämaa (kuollut orgaaninen aines) ja puusta valmistetut tuotteet. Kaikki varastot alustetaan laskennan alussa jokaiselle kuviolle erikseen. Puuston hiilivaraston alustus perustuu biomassamalleihin. Puuston hiilivaraston muutokset johtuvat puiden kasvusta, uusien puiden syntymisestä tai viljelystä, puiden kuolemisesta ja hakkuista. Metsämaan hiilivarastoon tulee hiiltä hakkuutähteistä, kuolleista puista ja karikkeista. Hiiltä poistuu, kun orgaaninen aines hajoaa. Puutavaralajit jaetaan lopputuotteiksi, ja kullakin lopputuoteryhmällä on sille ominainen elinkaari, valmistuksen hiilipäästö ja korvausvaikutus.

Hiilitaselaskenta, hiiliraportti, hiilinielu

Hiililaskennasta ja hinnoittelusta vastaa,

Aleksi Vihonen, toimitusjohtaja

aleksi.vihonen(at)arvometsa.fi puh. 0400 770066

  • Ota yhteyttä!

    Arvometsä keskus:  0207 860 600    
    info@arvometsa.fi
    Albertinkatu 17, 00120 Helsinki