Anna metsällesi uusi mahdollisuus

METSÄTILAN ARVON MÄÄRITYS JA METSÄSUUNNITELMA YHTEISHINTAAN 280€ + ALV

Tarjoamme nyt edullisen paketin, johon kuuluu kattava metsäsuunnitelma ja metsäsi arvon määrittäminen Metsäkeskuksen metsään.fi metsävaratiedon pohjalta.


Metsäsuunnitelma

Arvometsän metsäsuunnitelma on hyvä tapa aloittaa tuottava ja metsät metsinä säilyttävä jatkuvapeitteinen kasvatus. Suunnitelma tehdään aina metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti, ja se kertoo kattavasti metsäsi nykytilan sekä puuston kehityksen suunnitelmakauden aikana.

Laadimme metsänhoitosuunnitelman simuloimalla kullekin tilan metsikkökuviolle käsittelyvaihtoehtoja, joista suunnitelmaan valitaan metsänomistajan tavoitteita parhaiten vastaava vaihtoehto. Tämä tekee Arvometsän suunnitelmasta ainutlaatuisen, sillä yleensä metsäsuunnitelmien käsittelyvaihtoehtoina ovat ainoastaan tasaikäismetsätalouden hakkuu- ja uudistamismenetelmät. Arvometsän käsittelyvalikoimaan sisältyvät tästä poiketen myös jatkuvan kasvatuksen yläharvennukset, joita toteutetaan eri voimakkuuksilla riippuen metsänomistajan tavoitteista. Näin päästään taloudellisempaan lopputulokseen ja viihtyisämpään metsämaisemaan.

Arvometsän metsäsuunnitelma luo hyvän pohjan tulevien hakkuiden ajoittamiselle, ja sen avulla voi verrata jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen ja tavanomaisen metsänhoidon tuottoja. Saatat yllättyä kuinka pienin kustannuksin tuottoisaa metsätaloutta voi harjoittaa.

Metsäsuunnitelma sisältää:

- Kasvupaikkojen pinta-ala ja puusto

- Metsämaan jakautuminen kangas- ja turvemaihin

- Kehitysluokkien pinta-ala ja puusto

- Puuston määrä ja kasvu puulajeittain

- Toimenpiteet suunnitelmakauden aikana

- Tulot ja menot suunnitelmakauden aikana

- Hakkuukertymät

- Puuston kehitys ja arvo sekä arvokasvu

- Kuviokirjat ja kartat

Metsäsuunnitelman perushinta on 280€ + alv ja sisältää 40ha metsämaan suunnittelua. Yli 40ha metsätilat hinnoitellaan tarjouksen mukaan. Ota yhteyttä ja kerromme lisää!                  


Metsän arvonmääritys

Metsäsuunnitelma sisältää metsän arvonmäärityksen. Arvonmäärityksessä käytämme tuottoarvomenetelmää, joka on edistyksellisin metsän arvonmääritysmenetelmä. Metsän nykyarvo muodostetaan laskemalla yhteen suunnittelukauden nettotulojen nykyarvot. Suunnittelukauden lopussa olevan puuston myöhemmin tuottamat tulot lasketaan mallien avulla. Simuloitujen toimenpiteiden ja loppupuuston yhteenlaskettu arvo on metsätilan nettotulojen nykyarvo ja paras mahdollinen arvio metsän arvosta sijoituskohteena. 


Hiiliraportti

Metsäsuunnitelman tilauksen yhtyedessä voit tilata lisäksi Hiiliraportin, joka jakautuu hiilitase- ja hiilivarastolaskelmaan. Raportti kertoo yksityiskohtaisesti kuinka paljon metsäsi sitoo, vapauttaa ja varastoi hiiltä suunnitelmakauden aikana. Hiiliraportti voidaan tehdään takautuvasti vuonna 2018 tehtyihin suunnitelmiin. Ota yhteyttä niin kerromme tuotteesta ja hinnoittelusta lisää.


Erikoiskohteiden suunnittelu

Arvometsä hoitaa puolestasi myös METSO- ja ympäristötukikohteiden arvioinnin ja hakuprosessin, soiden ennallistamisprojektit sekä lintukosteikkojen suunnittelun.

Tutustu tästä metsäsuunnitelmaan:

Tilaa tästä