Anna metsällesi uusi mahdollisuus

PEFC- sertifiointi

Arvometsä ja PEFC-metsäsertifiointi

Arvometsän toimintaperiaatteisiin kuuluu kestävän metsätalouden harjoittaminen. Kestävä metsätalous on samalla metsänomistajalle kannattavaa, luonnolle suotuisaa ja sosiaalisesti hyväksyttyä. Käytännön ja tutkimuksen mukaan peitteisen metsätalouden yläharvennushakkuut ovat paras vaihtoehto metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, kasvun ylläpitoon ja virkistyskäyttöön.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa.

Noin kymmenen prosenttia maailman metsistä on sertifioitu – ja niistä kaksi kolmasosaa, eli noin 260 miljoonaa hehtaaria PEFC:n vaatimusten mukaisesti. Suomen metsistä 90% on PEFC-sertifioituja. PEFC-sertifioituja metsiä löytyy kymmenistä eri maista.

PEFC-sertifiointi on vapaaehtoista, joten metsänomistajalla on vapaus valita haluaako hän liittyä PEFC-sertifioitiin Arvometsän kautta. Arvometsä neuvoo ja tiedottaa PEFC-sertifioinnista metsänomistajia ja pyrkii parhaansa mukaan toimimaan sen vaatimusten mukaan.

Vaatimukset

Vaatimukset PEFC-sertifioinnissa kohdistuvat muun muassa metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön. Lisäksi PEFC-sertifioinnissa asetetaan vaatimuksia sertifioidun puuraaka-aineen ja puutuotteiden seurannalle toimitusketjuissa. Puutavaran seurantaa koskevilla vaatimuksilla taataan, että puuraaka-aine on peräisin sertifioiduista metsistä.

Sertifikaatin myöntäminen edellyttää riippumattoman ja ammattitaitoisen tahon tarkastuksen ja varmistuksen siitä, että metsien hoito ja puutavaran alkuperän seuranta noudattavat PEFC:n kansainvälisiä vaatimuksia. Riippumattomuudella tarkoitetaan, että valvova taho ei ole sidoksissa tuotteen tuotantoketjun osapuoliin eikä itse sertifioinnin järjestelmään tai sen tukijoihin. Sertifioinnin vaatimusten toteutumista valvoo sertifiointiyritys, jonka viranomaiset ovat todenneet riippumattomaksi ja päteväksi.

PEFC-sertifioinnin voi tunnistaa tuotteessa, tuotepakkauksessa tai tuotetta koskevissa asiakirjoissa olevasta PEFC-merkistä. Tuotteita valmistava yritys voi saada merkin käyttöoikeuden, kun yrityksen toiminta on sertifioitu.

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (KMY) on alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien haltija Suomessa.

www.kestavametsa.fi/pefc-sertifiointi

www.pefc.fi

  • Ota yhteyttä!

    Arvometsä keskus:  0207 860 600    
    info@arvometsa.fi
    Albertinkatu 17, 00120 Helsinki