Arvometsä hakee määräaikaista työntekijää 1.4.-31.12.2024

21.03.2024

Arvometsä toimii metsien hankinta- ja hallintavastaavana erilaisille rahastoille ja yksityismetsänomistajille. Lupaamme asiakkaille läpinäkyvää ja luotettavaa metsäasiantuntemusta sekä korkealuokkaista asiakaspalvelua. 

Haemme toimintamme kasvattamiseksi määräaikaista työntekijää tekemään maastoinventointeja, hakkuiden kilpailutuksia ja hakkuiden valvontaa. Odotamme työntekijältä itsenäistä maastotyöskentelykykyä perehdytyksen jälkeen, sekä metsäalan ohjelmistojen perusymmärtämistä. Käytämme päivittäisessä suunnittelussa Forestan ohjelmistoa, jonka käytön osaamisesta on varmasti perehdytyksessä hyötyä. 

Pääsääntöisesti päivittäinen työ tehdään Arvometsän Helsingin toimistolla. Maastotyö on kausiluontoista ja keskittyy kevään ja syksyn inventointikausiin. Työ on joustavaa ja pääset mukaan mielenkiintoiseen ja kehittyvään toimintaan. 

Määräaikaisuus on vuoden 2024 loppuun asti. Työsopimuksen jatkaminen siitä eteenpäin on mahdollista ja selviää ennen määräaikaisuuden loppua.

Odotamme sinulta:

  • soveltuvaa metsäalan koulutusta
  • hyvät organisointitaidot
  • kykyä itsenäiseen työhön
  • oman auton käyttöä
  • hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa ja toivomme, että pystyt kommunikoimaan tarpeen tullen myös englanniksi

Arvostamme aiempaa kokemusta metsäalalta mutta uskomme, että kun metsäalan perusasiat ovat hallussa, niin perehdytyksen jälkeen sovellut tehtävään loistavasti. 

Palkkaus on aloittelevan metsätalousinsinöörin palkkatason mukainen. 

Hakuaika

Hakuaika on päättynyt.


Hakemukset ja kysymykset osoitteeseen: aleksi.vihonen@arvometsa.fi