Ratkaisuja metsätalouden vesistövaikutuksiin tieteiden talolla 27.9.2022

27.09.2022

Tiistaina 27.9. klo 13.30–17
Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki)

Metsätaloudella on uusien tutkimusten valossa luultuakin suurempia haitallisia vaikutuksia vesistöihin. Vedet tummuvat, herkät vesiekosysteemit heikkenevät ja myrkylliset sinileväkukinnot voimistuvat. Metsänomistajalla on kuitenkin monia keinoja vähentää metsien käsittelyn vesistövaikutuksia ja saada samalla taloudellista tuottoa metsästään. Tueksi tarvitaan tietoa omista vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä osaavaa metsäsuunnittelua.

Arvometsä on ollut mukana hankkeessa tekemässä hankkeen metsien käyttöön liittyvän laskennan.

Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry, Ympäristötiedon foorumi ja WWF järjestävät kaikille avoimen tilaisuuden, jossa keskustellaan mahdollisuuksista metsätalouden vesistöhaittojen vähentämiseen.

Lue lisää tapahtumasta ja ilmoittaudu mukaan!