Anna metsällesi uusi mahdollisuus

Enemmän arvoa metsästäsi

Vertailulaskelma 20 vuodeksi

  • 1/3 Sekametsä Pohjois-Pohjanmaa, tuore kangas
  • 2/3 Havusekametsä Pohjois-Pohjanmaa, Tuorekangas
  • 3/3 Kasvatusvaiheen männikkö Kainuu, kuivahko kangas

Vertailulaskelma 20 vuodeksi

Jatkuvapeitteinen metsätalous (josta käytetään myös nimitystä jatkuva kasvatus) tarjoaa mahdollisuuden parantaa metsäomaisuuden tuottoa ja vähentää metsänhoidon kustannuksia merkittävästi. Avohakkuiden sijasta tehdään jatkuvan kasvatuksen yläharvennuksia, ylispuiden poistoa ja suojuspuuhakkuita. Näin metsä tuottaa enemmän arvokasta tukkipuuta ja jäljelle jäävä metsä lisää arvoaan nopeasti. Metsä tuottaa tasaisemmin, eikä avohakkuun jälkeistä kallista taimikon istuttamista ja hoitoa tarvita. Tilipäivää ei seuraa kulupäivä. Jatkuvapeitteisessä metsätaloudessa metsä kehittyy yleensä erirakenteiseksi, mutta erirakenteisuus ei kuitenkaan ole menetelmän itsetarkoitus tai edellytys. Menetelmä sopii kaikenlaisiin metsiin.

Arvometsällä on kymmenien vuosien ja satojen tilojen kokemus sekä viimeisin tieteellisten tutkimusten tieto jatkuvapeitteisen metsän kasvattamisesta. Arvometsän tieto ja kokemus on tukenasi, kun tavoittelet parempaa metsäomaisuuden tuottoa ja pienempiä metsänhoidon kustannuksia. Lisäksi metsäsi voidaan säilyttää myös maisemallisesti metsänä.

Arvometsä tekee suunnitelmat metsän hoidosta aina asiakkaan tarpeiden ja metsän ominaisuuksien pohjalta. Jokaiselle metsäpalstalle haetaan tuottavin tapa kasvattaa metsää. Menetelmä valitaan tuottavuuden mukaan eikä tukeutumalla pelkästään aiemmin käytettyihin toimintatapoihin. Lähtökohtamme on, ettei ole vain yhtä oikeaa tapaa hoitaa metsää.

  • Ota yhteyttä!

    Arvometsä keskus:  0207 860 600    
    info@arvometsa.fi
    Albertinkatu 17, 00120 Helsinki