Metsäsuunnittelu

Arvometsän metsäsuunnitelma on hyvä tapa aloittaa tuottava ja metsät metsinä säilyttävä jatkuvapeitteinen kasvatus. Suunnitelma tehdään aina metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti, ja se kertoo kattavasti metsäsi nykytilan sekä puuston kehityksen suunnitelmakauden aikana.

Laadimme metsänhoitosuunnitelman simuloimalla kullekin tilan metsikkökuviolle käsittelyvaihtoehtoja, joista suunnitelmaan valitaan metsänomistajan tavoitteita parhaiten vastaava vaihtoehto. Tämä tekee Arvometsän suunnitelmasta ainutlaatuisen, sillä yleensä metsäsuunnitelmien käsittelyvaihtoehtoina ovat ainoastaan tasaikäismetsätalouden hakkuu- ja uudistamismenetelmät. Arvometsän käsittelyvalikoimaan sisältyvät tästä poiketen myös jatkuvan kasvatuksen yläharvennukset, joita toteutetaan eri voimakkuuksilla riippuen metsänomistajan tavoitteista. Näin päästään taloudellisempaan lopputulokseen ja viihtyisämpään metsämaisemaan.

Arvometsän metsäsuunnitelma luo hyvän pohjan tulevien hakkuiden ajoittamiselle ja toteuttamiselle. Jokainen metsäsuunnitelma hinnoitellaan erikseen perustuen puustotietojen ajantasaisuuteen ja maastotöiden tarpeeseen.

Metsasuunnittelu-4.png

Metsäsuunnitelma sisältää:

  • Kasvupaikkojen pinta-ala ja puusto
  • Metsämaan jakautuminen kangas- ja turvemaihin
  • Kehitysluokkien pinta-ala ja puusto
  • Puuston määrä ja kasvu puulajeittain
  • Toimenpiteet suunnitelmakauden aikana
  • Tulot ja menot suunnitelmakauden aikana
  • Hakkuukertymät
  • Puuston kehitys ja arvo sekä arvokasvu
  • Kuviokirjat ja kartat

Metsäsuunnitelman lähtöhinta on 280€ + alv ja sisältää 40 hehtaaria suunnittelua perustuen metsaan.fi tietoon. Maastokäynnit hinnoitellaan erikseen. Yli 40 hehtaarin metsätilat hinnoitellaan tarjouksen mukaan. Ota yhteyttä ja kerromme lisää!