PEFC ja FSC -sertifiointi

Toimintaperiaatteisiimme kuuluu kestävän metsätalouden harjoittaminen. Arvometsän kautta voit liittyä vapaaehtoisiin ja riippumattomiin PEFC ja FSC-ryhmäsertifiointeihin. Liittyminen on helppoa ja saat heti sertifioinnin edut käyttöösi.

PEFC-sertifiointi

pefc-label-pefc02-21-18-vihrea-ei-reunaa-1-e1646814122193.png

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa.

Noin kymmenen prosenttia maailman metsistä on sertifioitu – ja niistä kaksi kolmasosaa, eli noin 260 miljoonaa hehtaaria PEFC:n vaatimusten mukaisesti. Suomen metsistä 90% on PEFC-sertifioituja.

Vaatimukset PEFC-sertifioinnissa kohdistuvat muun muassa metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön. Lisäksi PEFC-sertifioinnissa asetetaan vaatimuksia sertifioidun puuraaka-aineen ja puutuotteiden seurannalle toimitusketjuissa. Puutavaran seurantaa koskevilla vaatimuksilla taataan, että puuraaka-aine on peräisin sertifioiduista metsistä.

PEFC- sertifioinnin voi tunnistaa tuotteessa olevasta PEFC-merkistä. Tuotteita valmistava yritys voi saada merkin käyttöoikeuden, kun yrityksen toiminta on sertifioitu.

Arvometsän kautta voit liittyä riippumattomaan metsänomistajan PEFC-sertifiointiryhmään.

Lisätietoa PEFC Suomen sivuilla

FSC-sertifiointi

FSC_C155171_100_None_Portrait_GreenOnWhite_r_bk9WtZ-657x1024.png

FSC-sertifiointi (Forest Stewardship Council) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka takaa, että metsää hoidetaan sertifioinnin kriteerien mukaisesti. FSC edistää ympäristön kannalta hyvää, sosiaalisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsänhoitoa.

FSC:n avulla kuluttaja voi varmistaa, että hänen ostamansa metsätuotteen raaka-aineen hankinta ei ole aiheuttanut metsien tuhoutumista tai metsäluonnon köyhtymistä. Suomessa noin 10 % metsistä on FSC-sertifioituja.

Ympäristönäkökulmasta FSC toteuttaa tällä hetkellä parhaiten metsäsertifioinnin tavoitteita. Sertifioinnissa huomioidaan luonnon monimuotoisuuden säilyminen muun muassa niin, että viisi prosenttia metsistä jätetään kokonaan käsittelemättä ja viisi prosenttia käsitellään metsäekosysteemin säilyminen huomioon ottaen. Monimuotoisuutta turvataan hakkuissa myös säästöpuilla ja lahopuulla, vesistöjen suojakaistoilla ja huomioimalla esimerkiksi lintujen pesintäajat hakkuiden toteutuksessa.

FSC-sertifioidulle puulle on hyvä kysyntä, ja se voi parantaa metsänomistajan asemaa puunmyyntitilanteessa. FSC-sertifioidusta puusta on myös mahdollista saada parempaa puun hintaa.

Arvometsän kautta voit liittyä riippumattomaan metsänomistajan FSC-sertifiointiryhmään.

Lisätietoa FSC Suomen sivuilla